Nawigacja

Nasze podróże, małe i duże- Innowacja/r.szk.2017/2018(gr.IV i V) Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Program Koła Tanecznego Zabawy logiczno- matematyczne-Innowacja/r.szk.2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 KODEKS PRZEDSZKOLAKA KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PIĘKNE BO NASZE-TANIEC, MUZYKA, FOLKLOR 2015/2016 Easy English- Innowacja/r.szk.2014/2015 Ciekawi Świata - Innowacja/r.szk.2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2012/2013 Roczny plan pracy na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Plany, Programy, Innowacje, Projekty...

Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Cel strategiczny:

Bliskie spotkania ze sztuką

Cele priorytetowe:

- wprowadzenie dzieci w świat sztuki

- zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom( w domu i przedszkolu)

- wzbogacanie słownictwa poprzez wyjaśnianie nowo poznanych słów związanych ze sztuka

- rozumienie przesłania moralnego utworów literackich

- stwarzania okazji do prezentacji swoich umiejętności i talentów

- kształtowanie u dzieci wrażliwości i odporności emocjonalnej

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe

Zadania

Termin

Czytamy literaturę dziecięca

- codzienne czytanie

- stworzenie w każdej grupie harmonogramu głośnego czytania

przez rodziców

 Cały rok

Oglądamy spektakle teatralne

-spotkania z aktorami teatrów dziecięcych

- wyjazd do teatru w Radomiu/poznanie teatru od kulis/

 

Raz w miesiącu

raz w roku

/gr,IV i V)

Bawimy się w teatr

-spotkanie  z aktorem/warsztaty/

- zorganizowanie w sali  kącika teatralnego

- wykonanie kukiełek, masek, scenografii

- przygotowanie przedstawień i ich prezentacja podczas uroczystości przedszkolnych/Jasełka, Dzień Babci,Dzień Matki i Ojca/

 

 

Marzec/gr IV,V

Rozwijamy nasze talenty

-tworzenie ilustracji do poznanych utworów  literackich/wystawy dla rodziców/

- konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców”Szopka Bożonarodzeniowa”

- Łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną

-Tworzenie własnych kompozycji muzycznych

 

Cały rok

 

Grudzień

 

Pazdziernik/marzec

Tańczymy i śpiewamy

-nauka tańców nowoczesnych

- współorganizacja konkursu  piosenki przedszkolnej

- prezentacja  umiejętności na uroczystościach przedszkolnych i miejskich

Wg planów w grupach

Ogladamy wystawy twórców sztuki

-  wystawy w Cal-u i Moku

-spotkanie z lokalnym artystą

- wizyta w pracowni plastycznej

Wg uzgodnien

 

 

 

Cel strategiczny

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Cele priorytetowe:

- budzenie przywiązania do swojego regionu

-kultywowanie tradycji i obrzędowości regionalnej

- dostrzeganie cykliczności zjawisk przyrodniczych

- nabywanie umiejętności i wiadomości przez działanie

 

 

 

Cele szczegółowe

Zadania

termin

Poznajemy swoją miejscowość

-spacery i wycieczki po Pionkach

- słuchanie legend dot.regionu

-zapoznanie z herbem, wykonanie albumu

-spotkanie z autorek książki o Pionkach

 

Cały rok

kwiecień

Poznajemy Puszczę Kozienicką

- spotkania z pracownikami Kozienickiego Parku Narodowego

-Wycieczka do Królewskich Źródeł

- wycieczka do Izby Dydaktycznej w Augustowie

-  miejski konkurs plastyczny „Puszcza Kozienicka w czterech porach roku”

-spotkanie z leśniczym

-dokarmianie zwierząt/zbieranie żołędzi, sporządzanie karmy dla ptaków/

- poznawanie flory i fauny puszczy/zielniki, albumy, ścieżki dydaktyczne/

- spotkanie z pszczelarzem/pieczenie pierników/

Wg ustaleń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

Poznajemy obrzędy i tradycje naszego regionu

- Katarzynki i Andrzejki

-Wigilia i Boże Narodzenie/spotkanie wigilijne z rodzicami/

- Powitanie Wiosny/gaik/

- Pisanki  i palmy wielkanocne

- spotkanie z twórcami ludowymi/wycinanki/

-wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej

 

Tańczymy na ludowo

- poznanie wyglądu  ludowego stroju radomskiego

- utworzenie grupy tańca ludowego

- nauka wybranych tańców ludowych

- udział w pokazach i konkursach na terenie miasta i regionu

 

Cały rok

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć