Nawigacja

Roczny plan pracy na rok szk.2018/2019 Nasze podróże, małe i duże- Innowacja/r.szk.2017/2018(gr.IV i V) Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Program Koła Tanecznego Zabawy logiczno- matematyczne-Innowacja/r.szk.2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 KODEKS PRZEDSZKOLAKA KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PIĘKNE BO NASZE-TANIEC, MUZYKA, FOLKLOR 2015/2016 Easy English- Innowacja/r.szk.2014/2015 Ciekawi Świata - Innowacja/r.szk.2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2012/2013 Roczny plan pracy na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Plany, Programy, Innowacje, Projekty...

Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018

MYŚLĘ, ROZUMIEM , DZIAŁAM

Cele priorytetowe:

- poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania

- rozwijanie logicznego  myślenia

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczo matematycznych

cele

zadania

termin

Ćwiczenia w logicznym myśleniu i analizowaniu danych

Przestrzeganie ustalonych reguł

Konstruowanie gier matematycznych

z prawidłami

Wg planów grupowych

Dokonywanie analizy , syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów;

Szukanie symetrii w otaczającym świecie(owady , budowle itp.

- projektowanie prac plastycznych z wykorzystaniem symetrii

 

Dostrzeganie przyczyny i skutku, przewidywanie następstw

Matematyka w obserwacjach przyrodniczych

-konstruowanie wiatrowskazu/cztery strony świata, róża wiatrów itp.)

 

 

Rozumienie zastosowanie pieniędzy w życiu codziennym

Wykorzystanie matematyki w codziennym życiu

- pieniądze(zabawy w sklep)

- wycieczka do banku, sklepu

 

 

Umiejętność pracy w zespole, kształcenie umiejętności koncentracji uwagi

Matematyczne Stacje Badawcze

-doswiadczenia matematyczne(mierzenie , wazenie, czas, i inne gry matematyczne:warcaby szachy, domina)

 

Umiejętność pokonywania trudności i odczuwanie satysfakcji z odniesionego sukcesu swego i kolegów

 Wewnątrzprzedszkolny konkurs logiczno matematyczny

 

Rozwijanie ciekawości i aktywności przyrodniczej

- założenie ogródka kwiatowego

- warsztaty przyrodnicze z przedstawicielem Kozienickiego Parku Krajobrazowego(zwierzęta, rośliny Puszczy Kozienickiej)

- Udzial w konkursie Zimowy Karmnik 2018

- zapoznanie z pomnikami przyrody w Pionkach

- Wycieczka do Izby Dydaktyczno Przyrodniczej w Augustowie

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLAK  W INTERNECIE

- poznanie zagrożeń związanych z niekontrolowanym korzystaniem z komputera

- postrzeganie  Internetu jako jednego ze źródeł informacji i wiedzy

 

 

Potrafi odczytać informacje zawarte w instrukcji

Zabawy tropiące – podchody

-wykorzystywanie umiejętności szyfrowania i kodowania

 

Pożyteczne  zabawy z komputerem

- zapoznanie ze stronami internetowymi dla dzieci

- edukacyjne gry komputerowe, kolorowanki

- pogadanka dla rodziców na temat zagrożeń płynących z niekontrolowanego korzystania z Internetu

- projektowanie okazjonalnych kartek(np. urodzinowych)

- zorganizowanie zajęć nt.pozytywnego i negatywnego wpływu korzystania z komputera na zdrowie człowieka(bajka pt”E-tam” i inne)

 

Uświadomienie roli Internetu jako żródła wiedzy

- wykorzystywanie  prezentacji internetowych podczas zajęć organizowanych

- wyszukiwanie informacji przez dzieci z pomocą rodziców na zadany temat

-udział dzieci w planowaniu wycieczki z pomocą internetu

 

Wykorzystanie umiejętności w praktyce

- wycieczka do Akademii Robotyki w Radomiu(nauka elementów programowania)

- zajęcia w sali komputerowej i korzystanie z tablicy interaktywnej w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć