Nawigacja

Nasze podróże, małe i duże- Innowacja/r.szk.2017/2018(gr.IV i V) Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Program Koła Tanecznego Zabawy logiczno- matematyczne-Innowacja/r.szk.2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 KODEKS PRZEDSZKOLAKA KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PIĘKNE BO NASZE-TANIEC, MUZYKA, FOLKLOR 2015/2016 Easy English- Innowacja/r.szk.2014/2015 Ciekawi Świata - Innowacja/r.szk.2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2012/2013 Roczny plan pracy na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Plany, Programy, Innowacje, Projekty...

Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016

                               

I CEL STRATEGICZNY:

CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE

 CELE PRIORYTETOWE:

dziecko:

-  rozróżnia sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu

 - przewiduje skutki swojego zachowania

- ma wiedzę na temat służb ratunkowych

Cele szczegółowe

Zadania

Termin wykonania

Poznanie zasad ruchu drogowego

-spotkanie z policjantem

-ćwiczenia w na jezdni i przejściu dla pieszych

-wycieczka na skrzyżowanie(poznawanie niektórych znaków drogowych

wrzesień

Bezpieczne zabawy w sali przedszkolnej i na placu zabaw

-wspólne podpisanie kontraktów dotyczących bezpiecznego zachowania się podczas pobytu w przedszkolu

- ustalenie reguł zabaw w ogrodzie przedszkolnym

 

 

wrzesień

Poznaję sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu

- spotkanie z lekarzem bądź pielęgniarką/odżywianie, higiena osobista i naszych zmysłów , szczepienia, ostrożność w kontaktach ze środkami chemicznymi/

- spotkanie ze strażakiem/zagrożenia pożarowe/

-wycieczka do apteki/bawienie się lekarstwami/

- spotkanie z policjantem/niebezpieczeństwo kontaktów z obcymi ludźmi/

- zajęcia dotyczące higieny układu nerwowego

- spotkanie z psychologiem dla rodziców nt.zagrożeń współczesnego świata i rozwój małego dziecka

- zna telefony alarmowe służb ratowniczych/

Wg .planów miesięcznych grup

Ćwiczenia przeciwpożarowe

- bierze udział w próbnej ewakuacji

- zna zasady postępowania w sytacjach zagrożenia życia

Wrzesień/październik

Udział w Pikniku Służb Mundurowych

- wspólna zabawa, udział w pokazach

- zapoznanie z pracą  służb mundurowych

Maj/czerwiec

Konkurs plastyczny

-Strażacy i policjanci przy pracy

luty

Piknik Rodziny

- bezpieczne zabawy z rodzicami

- honorowy patronat strażaków i policji

Maj/czerwiec

III Olipmiada Przedszkolaka

 

 

 

- bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego

- przestrzega zasady fair play

 

 

czerwiec

 

 

 

II CEL STRATEGICZNY:

WIEM  BO CZYTAM

CELE PRIORYTETOWE:

dziecko:

- systematycznie, słucha czytania literatury w domu i w przedszkolu

- doceniania roli literatury w życiu człowieka

- odkrywa w literaturze uniwersalne wartości jak: dobro, sprawiedliwość,piękno, prawda

-rozumie rolę ksiązki jako  skarbnicy wiedzy

Cele szczegółowe

zadania

termin

Książka to mój przyjaciel

- urządzenia kącików książek

-  ustalenie zasad korzystania z książek w przedszkolu i w domu

- naprawa zniszczonych egzemplarzy

 

 W roku szkolnym

Co to jest biblioteka?

- wycieczka do biblioteki

-zapoznanie z księgozbiorem(wyjaśnienie pojęć:katalog, księgozbiór, literatura, czasopisma/

 

 

Jak powstaje książka

- zapoznanie z procesem powstania książki

- tworzenie własnych książek

 

 

Czytamy literaturę dziecięcą

- sporządzenie harmonogramu głośnego czytania w grupach( dla rodziców i gości)

- założenie dzienniczka ilustrowanego dzienniczka lektur(w starszych grupach)

- zorganizowanie przedszkolnej biblioteki z możliwością wypożyczania pozycji do domu  dla rodziców i dzieci

 

Od słowa do utworu

- spotkanie z młodą autorką(absolwentka naszego przedszkola

- pisanie bajek przez dzieci

- tworzenie rymowanek

 

 

Ćwiczenie buzi i języka

- zabawy logopedyczne  z wykorzystaniem trudnych wierszyków- spotkanie z p.logopedką

 

-

 

Literatura na deskach teatru

- comiesięczny udział w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola

- wyjścia na spektakle to CAL i MOK

- wycieczka do teatru radomskiego

- udział  w spektaklu teatralnym zorganizowanym przez  grupę teatralną ŚDS „PRALNIA”

- występ rodziców na pikniku inspirowany utworami literatury dziecięcej

- występy dzieci na Jasełkach, Dniu Babci i Dziadka, Dniu Matki i Ojca

- udział w konkursach recytatorskich organizowanych  w mieście

 

 

Nasza bajka

- miejski konkurs plastyczny na ilustrację  do bajki napisanej przez przedszkolaków z JEDYNECZKI

 

Baśnie bajki i bajeczki

- Bohaterowie dziecięcych bajek literackich – program realizowany z partnerami etwinningu

- wystawa prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć