Nawigacja

Roczny plan pracy na rok szk.2018/2019 Nasze podróże, małe i duże- Innowacja/r.szk.2017/2018(gr.IV i V) Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Program Koła Tanecznego Zabawy logiczno- matematyczne-Innowacja/r.szk.2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 KODEKS PRZEDSZKOLAKA KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PIĘKNE BO NASZE-TANIEC, MUZYKA, FOLKLOR 2015/2016 Easy English- Innowacja/r.szk.2014/2015 Ciekawi Świata - Innowacja/r.szk.2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2012/2013 Roczny plan pracy na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Plany, Programy, Innowacje, Projekty...

Plan pracy na rok szkolny 2016/2017

                                     

I CEL STRATEGICZNY:

MÓJ KRAJ – MOJA OJCZYZNA

 CELE PRIORYTETOWE:

-  rozwijanie poczucia przynależności narodowej

 - zainteresowanie historią kraju – poznanie ważniejszych wydarzeń i dat

 

Cele szczegółowe

Zadania

Termin wykonania

Poznanie symboli narodowych

-nauka hymnu

-rozpoznawanie barw flagi polskiej i godła

 

Wrzesień/pażdziernik

Poznawanie legend, opowieści i wierszy związanych ze swoją miejscowością, regionem ,krajem

-legenda o Pionkach/herb/

- legenda o Kozienicach

- legenda o Warsie i Sawie

- , Bazyliszku itp.

-spotkanie z odtwórcami ról w filmach o historii naszego regionu lub twórców muzyki czy obrazu

 

Wg.planów miesięcznych

Poznawanie ciekawych miejsc regionu radomskiego i naszego miasta

- wycieczka do Izby Dydaktycznej w Augustowie

-zajęcia ludzi w dawnych czasach

- wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej

-wycieczki ulicami miasta(obserwacja budynków ciekawych architektonicznie)

- odwiedzenie muzeum Czarnej Płyty

- albumy dot.Pionek

Wg .planów miesięcznych grup

Poznawanie ważnych dat z historii Polski

- rocznica II Wojny Swiatowej

- 11 listopada

- 3 maja

(składanie kwiatów pod pomnikiem,palenie zniczy w związku z wyżej wymienionymi rocznicami)

- akademia w rocznicę 11 listopada

 

Poznawanie sylwetek bohaterów narodowych

- oglądanie filmu o Adasiu Guzalu

- twórca hymnu polskiego

Styczeń 2017

Konkursy

-„Piękna nasza Polska cała”(międzyprzedszkolny- zorganizowany przez nasze przedszkole)

- udział w Diecezjalnym Konkursie Patriotycznym

Wiosna 2017

Twórczość ludowa jako element patriotyzmu

- nauka krakowiaka, poloneza, polki

- udział zespołu w przeglądach i konkursach i innych uroczystościach patriotycznych na terenie miasta

W ciągu roku

Zorganizowanie kącika patriotyczno- regionalnego

 

 

 

- gromadzenie starych fotografii dot.historii naszego miasta i innych eksponatów

 

 

 

 

II CEL STRATEGICZNY:

SŁUCHAM BO LUBIĘ, CZYTAM BO UMIEM

CELE PRIORYTETOWE:

- systematyczne, głośne czytanie literatury  pięknej w domu i w przedszkolu

- docenianie roli literatury w życiu człowieka

- odszukiwanie w literaturze uniwersalnych wartości jak: dobro, sprawiedliwość, piękno, prawda

-ukazanie książki jako skarbnicy wiedzy

- rozumienie znaczenia umiejętności czytania

Cele szczegółowe

zadania

termin

Książki w domu, książki w przedszkolu to moi przyjaciele

- urządzenia kącików książek

-  ustalenie zasad korzystania z książek w przedszkolu i w domu

- naprawa zniszczonych egzemplarzy

 

 

 W roku szkolnym

Jestem czytelnikiem

- wycieczka do biblioteki

-zapoznanie z księgozbiorem(wyjaśnienie pojęć:katalog, księgozbiór, literatura, czasopisma

- poznawanie nazwisk autorów książek dla dzieci

- próby samodzielnego czytania

 

 

Jak powstaje książka

- zapoznanie z procesem powstania książki

- tworzenie własnych książek

 

 

Czytamy literaturę dziecięcą

- sporządzenie harmonogramu głośnego czytania w grupach( dla rodziców i gości)

- założenie dzienniczka ilustrowanego dzienniczka lektur(w starszych grupach)

- zorganizowanie przedszkolnej biblioteki z możliwością wypożyczania pozycji do domu  dla rodziców i dzieci

 

Od słowa do utworu

- spotkanie z p.Markiem Wierzbickim(jak powstają książki historyczne)

- pisanie bajek przez dzieci i wykonywanie ilustracji

- tworzenie rymowanek, wierszyków

 

 

 

Słowo to ważna część naszego języka

- zabawy logopedyczne  z wykorzystaniem trudnych wierszyków- spotkanie z p.logopedą

 

 

 

Literatura i teatr

- comiesięczny udział w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola

- wyjścia na spektakle to CAL i MOK

- wycieczka do teatru radomskiego

- udział  w spektaklu teatralnym zorganizowanym przez  grupę teatralną ŚDS „PRALNIA”

- występy dzieci na Jasełkach, Dniu Babci i Dziadka, Dniu Matki i Ojca

 

 

Recytowanie wierszy

- konkurs recytatorski wewnątrzprzedszkolny

- udział w konkursach recytatorskich organizowanych przez miejskie instytucje kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć