Nawigacja

Nasze podróże, małe i duże- Innowacja/r.szk.2017/2018(gr.IV i V) Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Program Koła Tanecznego Zabawy logiczno- matematyczne-Innowacja/r.szk.2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 KODEKS PRZEDSZKOLAKA KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PIĘKNE BO NASZE-TANIEC, MUZYKA, FOLKLOR 2015/2016 Easy English- Innowacja/r.szk.2014/2015 Ciekawi Świata - Innowacja/r.szk.2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2012/2013 Roczny plan pracy na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Plany, Programy, Innowacje, Projekty...

KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ

KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ
 

 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC PRZEDSZKOLA

 1. zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa ,
 2.  nauczanie dzieci ogólnej kultury i zasad dobrego wychowania,
 3. traktowanie wszystkich dzieci jednakowo,
 4. rozwijanie samodzielności dzieci
 5. kształtowanie nawyków mycia zębów po posiłkach, częstego mycia rąk,
 6. rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci
 7. informowanie rodziców o pozytywnych i negatywnych zmianach w zachowaniu dziecka,
 8. cierpliwość i opiekuńczość,
 9. dostosowanie godzin zebrań do propozycji rodziców,
 10. zapewnienie indywidualnych kontaktów z nauczycielem,
 11. informowanie rodziców o zmianach dotyczących organizacji pracy przedszkola np.      zajęcia dodatkowe,
 12. dyskrecja w sprawach tego wymagających,
 13. współpraca przedszkola ze specjalistami.                                                                                                                        
   


OCZEKIWANIA PRZEDSZKOLA WOBEC RODZICÓW

 1.   punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci,
 2. przekazywanie istotnych informacji o dziecku, które pomogą wspierać jego rozwój
 3.  informowanie o stanie zdrowia, trudnościach i problemach, które mogą mieć wpływ na       zachowanie i postępy dziecka,
 4.  przekazywanie opinii i uwag nt. pracy przedszkola,
 5.  korzystanie z form współpracy z przedszkolem,
 6. udział w uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych przeznaczonych dla rodziny            dziecka,
 7. pomoc w realizacji statutowych zadań przedszkola (na prośbę dyrektora lub nauczycieli)
 8.  przestrzeganie ustalonego  rodzicami „KONTRAKTU”,
 9. przestrzeganie ustalonych w przedszkolu zasad.                                                                                         
 10.  terminowe wnoszenie odpłatności,

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 1 w Pionkach
  ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
 • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć