Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logopedyczne

Praca nad nieprawidłowościami artykułowania dźwięków mowy pod okiem doświadczonego specjalisty. Diagnoza logopedyczna dzieci i udostępnienie wyników badań zainteresowanym.
Zajęcia zakładają objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
i prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolu przez wykwalifikowanego logopedę, udzielanie porad i wskazówek, prowadzenie zeszytów logopedycznych.

Język angielski

Nauczanie języka odbywa się u nas w formie zabaw które mają na celu kształtowanie motywacji do nauki języka,osłuchanie z językiem i rozwijanie samodzielności językowej oraz gotowości do samodzielnego konstruowania zdan z poznanych zwrotów i słów.Nauka odbywa 
 się z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych,historyjek, piosenek, zabaw ruchowych itp.Wszystkie grupy przedszkolne biorą udział w zajęciach językowych.

 

Taniec Ludowy

Zajęcia  będą odbywają się w  najstarszych grupach,Taniec nie tylko rozwija poczucie rytmu i taneczne zdolności dzieci, ale jest też świetna okazją do zapoznania się z bogactwem  i pięknem polskiej kultury ludowej.Zespół jest swoistą wizytówką Jedyneczki od kilku już lat uświetniając swoimi występami uroczystości wewnątrzprzedszkolne, miejskie, regionalne.Bierze także udział w przeglądach i konkursach.

Taniec nowoczesny

Nauka prostych kroków i układów tanecznych w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych, zajęcia kształtują pewność siebie, swobodę działania oraz wyczucie własnego ciała, wyrabiają poczucie rytmu a także umiejętność skoordynowania swojego działania z grupą.Zajęcia prowadzone są w każdej grupie.

Basen

Zajęcia w wodzie wyzwalają spontaniczność i radość, korygują wady postawy,regulują układy- oddechowy, krążenia, nerwowy, podnoszą odporność organizmu.Ćwiczenia wyrabiają siłę, gibkość, sprężystość, płynność ruchów, odwagę i zdecydowanie.To jednocześnie wspaniała zabawa, która stymuluje rozwój fizyczny dziecka  angażując wszystkie grupy mięśniowe.W zajęciach na basenie biora udzial dzieci 5 i 6 letnie.

ponadto odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z psychologiem wg. bieżących potrzeb.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć