Nawigacja

Roczny plan pracy 2021/2022 Mały Miś w świecie emocji- innowacja 2020/2021 Roczny plan pracy na rok szk.2018/2019 Nasze podróże, małe i duże- Innowacja/r.szk.2017/2018(gr.IV i V) Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Program Koła Tanecznego Zabawy logiczno- matematyczne-Innowacja/r.szk.2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 KODEKS PRZEDSZKOLAKA KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PIĘKNE BO NASZE-TANIEC, MUZYKA, FOLKLOR 2015/2016 Easy English- Innowacja/r.szk.2014/2015 Ciekawi Świata - Innowacja/r.szk.2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2012/2013 Roczny plan pracy na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015 Mały artysta wszystko wykorzysta- Innowacja programowo- metydyczna/2019 Program "Bezpieczny Przedszkolak" 2019/2020 Ciekawi smaków - Innowacja pedagogiczna o

Plany, Programy, Innowacje, Projekty...

Roczny plan pracy 2021/2022

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Program ten zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Cel wiodący:

Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z poszanowaniem jego godności, wrodzonego potencjału i możliwości.

Cele szczegółowe:

Nauczenie współdziałania i odpowiedzialności.

Nauczenie szanowania odmienności oraz tolerancji.

Pomóc dzieciom lepiej zrozumieć świat i innych ludzi.

Rozwijanie empatii, wyczulenie na odbieranie i odczytywanie ukrytych sygnałów i znaczeń.

Kształtowanie kulturalnego i przyjaznego modelu komunikacji, umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych.

 

Lp.

Wartości:

Sposoby realizacji:

Termin:

 1.  

Dobre maniery, kultura

- przeprowadzenie Turnieju Dobrych Manier;

- stworzenie Grupowych Kodeksów Przedszkolaka;

- zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego odzywania się do siebie;

 

Wrzesień

 

 

Cały rok

 1.  

Przyjaźń

- Czym jest przyjaźń? - pogadanka;

- projekt Przyjaźń (grupa V i IV);

- Portret przyjaciela- praca plastyczna;

- Prawdziwy przyjaciel- zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel;                                                            

Grudzień

 

 

Czerwiec

 1.  

Zdrowie

Zdrowo jemy, szybko rośniemy - zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania;

- Spotkanie z przedszkolną kucharką, dietetykiem itp.;

- Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – piramida zdrowego odżywiania;

- To jest zdrowe -  praca plastyczna;

- Witaminy na talerzu- wykonanie zdrowych kanapek, sałatek owocowych itp.

Listopad

 1.  

Prawda, uczciwość

- Czy kłamstwo się opłaca? - zajęcia oparte na baśniach, bajkach, opowiadaniach itp. - poznanie wybranych wartości (np. prawdomówność), rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;

- Przysłowia mądrością narodów- zapoznanie dzieci z przysłowiami związanymi z prawdą i kłamstwem;

- Prawda czy fałsz? - quiz dydaktyczny

Luty

 

 

 

Cały rok

 1.  

Odpowiedzialność, opiekuńczość, troska, bezpieczeństwo

- wprowadzenie dyżurów w czasie posiłków, w kąciku przyrody itp.

- utrzymywanie porządku w swojej szufladce;

- przestrzeganie zasady uprzątania zabawek po skończonej zabawie i na koniec dnia;

- przestrzeganie obowiązujących zasad zawartych w Grupowym Kodeksie Przedszkolaka;

- dbanie o rzeczy własne i wspólne

Cały rok

 1.  

Tolerancja

- Inni, a tacy sami - słuchanie opowiadań związanych z tolerancją, dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci;

- Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe – drama;

- Dzieci z całego świata- praca plastyczna

 

Cały rok

 

Eko- Jedyneczka

Cele:

Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.

Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców.

 

Lp.

Sposoby realizacji:

Termin:

 1.  
 • udział w akcji Sprzątanie świata;
 • Patrol ekologiczny- spacer w okolicach przedszkola w poszukiwaniu pojemników recyklingowych;
 • udział w konkursach związanych z ekologią;

Wrzesień

 

 

Cały rok

 1.  
 • Zwierzęta Puszczy Kozienickiej. Spotkanie z pracownikiem Kozienickiego Parku Krajobrazowego;
 • wizyta w Izbie Dydaktycznej w Augustowie;

Październik

 1.  
 • Zimowy karmnik - warsztaty przygotowujące do zbliżającej się zimy.

Listopad

 1.  
 • Dokarmiamy ptaki- sezonowa akcja ekologiczna;

Zima

 1.  
 •  zbieranie nakrętek;

Cały rok

 1.  
 • Jak dbać o przyrodę? – kształtowanie postaw proekologicznych;
 • Spacer do lasu - sprawdzanie stanu czystości i określanie przyczyn zaistniałej sytuacji.
 • Śmieci- zabawy badawcze- oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra oraz poznawanie własności fizycznych wybranych odpadów; 
 • tworzenie ekologicznych zabawek, ekoludków itp.;
 • obchody Dnia Ziemi, Dnia Wody, Dnia Niezapominajki i innych świąt związanych z ekologią;
 • dbanie o ogród przedszkolny;

Cały rok

 1.  
 • Przedszkolny konkurs ekologiczny podsumowujący całoroczne działania.

Czerwiec

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 1 w Pionkach
  ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
 • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć